Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które podają nam Państwo w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego www.logo.pl (zwanym dalej „Serwisem”) prowadzonego przez Logo Jacygrad, Zawadzki Spółka jawna z siedzibą w Warszawie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów tak aby świadczone przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie.

 

Wchodząc na naszą stronę, korzystając z formularza kontaktowego lub zapisując się do newslettera poprzez nas Serwis, powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zebrane od Państwa dane osobowe, jest Logo Jacygrad, Zawadzki Spółka jawna, ul. Modlińska 266, 03-152 Warszawa, NIP: 524-030-28-55, KRS: 0000017002, REGON: 010589953, kontakt tel. +48 22 819-08-48, email: biuro@logo.pl.

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc Usługi na Państwa rzecz.

 

Przetwarzamy dane, które podali nam Państwo podczas korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie lub podczas zapisywania się na newsletter. Są to przede wszystkim dane niezbędne do przesłania Państwu oferty na złożone zapytanie, przesyłania informacji handlowych (newsletter), kontaktu z Państwem. Zakres przetwarzanych przez nas danych może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych nam danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie na adres email: biuro@logo.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: LOGO Jacygrad, Zawadzki Sp.J., ul. Modlińska 266, 03-152 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Dane, które nam Państwo podają to:

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do obsługi kierowanych do nas zapytań, przesyłania informacji handlowych (newsletter) co stanowi nasz uzasadniony interes a także w procesie prowadzącym do podpisania umowy.

 

W szczególności jest to nam niezbędne do:

 

Informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Takim uzasadnionym interesem jest:

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 

Zapisując się na Newesletter lub korzystając z formularza kontaktowego poprzez nasz Serwis lub składając mailowe zamówienie, podali nam Państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do odpowiedzi na złożone zapytanie, przesłanie informacji handlowej (newsletter) i/lub realizacji zamówienia. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają na nas obowiązek zebrania innych danych, możemy wymagać podania innych danych osobowych.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

 

Nasze zasady ochrony prywatności, dają Państwu możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO w każdym momencie. Prawa, które Państwu przysługują to: (i) prawo dostępu do danych osobowych; (ii) prawo sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych; (iii) prawo do ograniczenia ich przetwarzania; (iv) prawo do przenoszenia danych osobowych; (v) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; (vi) a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Oznacza to, że:

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@logo.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: LOGO Jacygrad, Zawadzki SP.J., ul. Modlińska 266, 03-152 Warszawa.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez nas do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli jest to niezbędne do kontaktu z Państwem, wysyłania informacji handlowych (newsletter), bezpieczeństwa Państwa danych i realizacji Państwa zamówień.

 

W takim przypadku będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych, np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, hostingowe, agencjom analitycznym i marketingowym, dostawcom usług płatniczych i transportowych (kurierskich), oraz podmiotom obsługującym newsletter.

 

W celach analityki ruchu i zainteresowania naszą stroną obiorcą danych jest również firma Google (odział europejski z siedzibą w Irlandii). Poddanie się tej analityce jest uzależnione od Państwa ustawień dotyczących tzw. cookies.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do momentu zakończenia obsługi kierowanych do nas zapytań, a następnie przez okres 3 lat w celu umożliwienia odniesienia się do Państwa zapytań kierowanych do nas wcześniej. W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych (przesyłanie informacji – newsletter), dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

 

Jeżeli zorganizujemy konkurs lub akcję promocyjną, w której będą mogli Państwo wziąć udział, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas ich trwania. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym będziemy zobowiązani do zachowania Państwa danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Używamy w naszym Serwisie narzędzi analitycznych firmy Google z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności firmy Google znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl firma Google zapewnia, że dane osobowe obywateli Unii Europejskiej przechowuje wyłącznie na serwerach umieszczonych w granicach terytorialnych Unii.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) poprzez profilowanie?

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany (profilowanie) odbywa się w celu poprawy i ułatwienia świadczenia usług w Serwisie, na potrzeby spersonalizowanego newslettera oraz marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych).

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) poprzez profilowanie?

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany (profilowanie) odbywa się w celu poprawy i ułatwienia świadczenia usług w Serwisie, na potrzeby spersonalizowanego newslettera oraz marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych). Do tego celu wykorzystujemy narzędzia analityczne dostarczane nam przez firmę Google. Nie mniej jednak od wyników profilowania nie są uzależnione usługi jakie świadczymy dla Państwa.

 

Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

 

Dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieję się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu zawartej na piśmie.

 

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: biuro@logo.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Logo Jacygrad, Zawadzki Spółka jawna, ul. Modlińska 266, 03-152 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Poniżej zamieszczamy tzw. Wariantowy Obowiązek Informacyjny wraz z rozszerzonymi, prawnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych w całej naszej Spółce.

 

Wariantowy Obowiązek Informacyjny RODO

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Logo Jacygrad, Zawadzki Spółka jawna, ul. Modlińska 266, 03-152 Warszawa, NIP: 524-030-28-55, KRS: 0000017002, REGON: 010589953, kontakt tel. +48 22 819-08-48, email: biuro@logo.pl.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz został nawiązany kontakt celem omówienia jej szczegółów, dane osobowe będziemy przetwarzać, by podjąć działania dla jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich kontaktach to jest przyjęte (max 3 lata), chyba że zostaną Państwo naszymi Klientami, wówczas przetwarzamy dane zgodnie z pkt 2);
 2. 2jeżeli są Państwo naszym Klientem, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a po zakończeniu umowy na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przedawnienia roszczeń odpowiednio na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO przez czas określony w tych przepisach;
 3.  jeżeli korzystacie Państwo ze Sklepu Internetowego podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  1. a. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego;
  2. b. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane osobowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił te dane, w oparciu Państwa zgodę lub umowę. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji umowy, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu przedawnienia roszczeń;
 5. jeżeli przychodzą Państwo do nas do biura, Państwa wizerunek zostanie utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego. Używamy go w celu ochrony naszego mienia a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, co jest naszym usprawiedliwionym interesem wynikającym wprost z art. 22(2) §1 Kodeksu Pracy.
 6. gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych lub serwisach społecznościowych, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas zwyczajowo przyjęty w takich konwersacjach (max 3 lata). Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych Administratorów danych, którzy umożliwiają przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com;
 7. jeżeli to my w naszych działaniach marketingowych kontaktujemy się z państwem, to wykorzystujemy w tym procesie, nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. W takim przypadku, państwa dane przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 8. jeżeli przesyłamy do Państwa nasz Newsletter, robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. w każdej naszej wiadomości zawarty jest link umożliwiający wypisanie się z Newslettera. W takim przypadku przechowujemy Państwa dane tylko w czasie aktywnej subskrypcji i usuwamy je z chwilą Państwa rezygnacji.
 9. korzystając z naszej strony internetowej https://logo.pl/ przetwarzamy dane zgodnie z polityką prywatności (umieszczoną powyżej obowiązku) i cookies umieszczoną pod adresem: https://logo.pl/polityka-cookies/

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy.
Ponad to odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące dla nas: hosting strony internetowej i dostarczające rozwiązań IT, w tym operator naszych adresów e-mail, usługi księgowe i rachunkowe, jak również w przypadku korzystania z serwisów internetowych, dane przetwarzają odrębni Administratorzy:
– Google Analitics, Google Drive – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=pl – polityka prywatności na terenie EU działającą przez spółkę Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia;

 

Państwa dane nie podlegają profilowaniu przez naszą firmę, ale mogą podlegać profilowaniu u innych administratorów takich jak Facebook Ireland Ltd czy Google. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli nie są spełnione odpowiednie warunki określone w rozdziale 5 RODO ale mogą zostać przekazane do Państwa trzecich przez wskazanych powyżej osobnych administratorów.

 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych, niektóre usługi będą niemożliwe do realizacji.